De snelheid waarmee je als projectmanager kan inspelen op veranderingen bepaalt je succes.

Selfscan app

Het gereedschap voor de projectmanager.
Toets uw project op negen kwaliteitsaspecten en verhoog direct het succes.

Inzicht

Een duidelijk overzicht wat gemakkelijk te delen is met betrokkenen.

Kracht

Binnen 10 minuten eenvoudig en snel inzicht in waar het beter kan.

Praktisch

Continu in de dagelijkse praktijk van het project het stuur op de juiste kwaliteit.

Kwaliteit

Met ons advies continu uw projectmanagement verbeteren.

Excellent in projectmanagement.

Kennis maken?

Lessons Learned app

Het gereedschap voor de projectmanager.
Toets uw project, leer van de lessen en verhoog direct het succes.

Eenvoudig

Eenvoudig in een paar klikken lessons learned volgens bekend format

Overzicht

Geef op de belangerijkste aspecten van project-management scores en ervaringen.

Rapport

Een PDF rapportage voor project- of eigen archief met een druk op de knop.

Genereer info

Bijvoorbeeld uit de data van alle projectmanagers in jouw organisatie.

Vergroten van projectmanagementsucces? Doe meer aan zelfreflectie en leer continue tijdens de uitvoering en na afloop van het project.

Download de app

Onze diensten bestaan uit

Wie zijn onze klanten?

Klik op een opdrachtgever om onze projecten te zien

Programma informatievoorziening Sociaal Domein, projectleider Keteninformatievoorziening:


De programmaorganisatie informatie Sociaal Domein die per 1 januari 2016 is gestart is een werkorganisatie, gericht op het realiseren van de resultaten die in een werkagenda van VWS, VNG en brancheorganisaties van zorgaanbieders in het sociaal domein zijn benoemd. Centraal in de werkagenda staat de wens van alle ketenpartners om met een reductie van de administratieve lasten te voorkomen dat geld dat voor de zorg bestemd is, weglekt naar vermijdbare en kostbare administratie. Binnen het programma realiseert het project Keteninformatievoorziening diverse (door)ontwikkeling van de standaarden en voorzieningen voor informatieuitwisseling tussen gemeenten, zorgaanbieders en andere partijen in het sociaal domein. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de al beschikbare standaarden en voorzieningen, waaronder het Gemeentelijk Gegevensknooppunt, het Vecozo Schakelpunt (gezamenlijk ISD infrastructuur) en de iWmo en iJw standaarden.

Programma Meer regie op gezondheid, projectleider Afsprakenstelsel MedMij:


Het programma Meer regie op gezondheid heeft tot doel om iedereen inzicht in zijn of haar gezondheidssituatie te geven. Een persoonlijke gezondheidsomgeving waarin de informatie van de arts begrijpelijk terug te vinden is. En waar je als patiënt zelf informatie aan toe kunt voegen.


Het programma wordt mogelijk gemaakt door een brede coalitie van partijen in de zorg. Met behulp van de door het programma ontwikkelde randvoorwaarden en basiseisen kunnen leveranciers en zorgverleners verder gaan met ontwikkelen om iedereen die wil in 2020, toegang tot zijn eigen digitale gezondheidsoverzicht in de vorm van een persoonlijke gezondheidsomgeving. Als belangrijke randvoorwaarde levert het project Afsprakenstelsel MedMij een transparant, duurzaam en betrouwbaar afsprakenstelsel op voor veilige gegevensuitwisseling met een persoonlijk gezondheidsdossier.

Projectleider 24/7 BZ Reis app:


Met de 24/7 BZ Reis app gaat u goed voorbereid op reis. U krijgt, ook tijdens uw reis, actuele reisadviezen en u hebt met één druk op de knop contact met ons contactcenter. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Waar u ook bent, BZ is overal dichtbij.


De 24/7 BZ Reis app bevat:


  • -actuele reisadviezen, zodat u weet welke veiligheidsrisico’s u loopt in bepaalde landen;
  • -informatie over wat u kunt doen bij noodgevallen, bijvoorbeeld als u uw paspoort verliest;
  • -contactgegevens van alle Nederlandse ambassades, consulaten en honorair consuls;
  • -direct contact met het contactcenter van BZ. 24 uur per dag, 7 dagen per week;
  • -nieuwsberichten wanneer er sprake is van een crisis;
  • -algemene informatie tijdens grote evenementen;
  • -mogelijkheden om uw reis te plannen.

Projectleider Conferencing App:


De conferencing app is een generiek framework voor de hele BZ-organisatie, die bij verschillende conferenties of events kan worden ingezet. De functionaliteit is generiek, de look & feel en de keuze welke functionaliteiten in te zetten, kan per conferentie of event verschillen.


De app die binnen BZ samen met ontwikkelpartner Microsoft is gerealiseerd is tijdens de Ambassadeursconferentie 2016 succesvol gelanceerd. Dit najaar start een doorontwikkeltraject om de app en het platform nog gebruiksvriendelijker te maken voor zowel gebruiker als eventorganisatie. Ook wordt op korte termijn een Windows10 tabletvariant gerealiseerd.


Projectleider NL Exporteert app:


NL exporteert is dé app voor startende & ervaren ondernemers met grensverleggende ambities. De app biedt snel en eenvoudig actuele land specifieke informatie en geeft toegang tot lokale netwerken en adviezen. Hiermee is NL exporteert uw wegwijzer op buitenlandse markten.


De interactieve wereldkaart geeft per land actuele info over geplande evenementen, de do’s & don'ts, macro-economische kerngegevens, financieringsmogelijkheden en de contactgegevens van ambassades en internationale netwerken wereldwijd. Zij kunnen u (verder) helpen bij uw stappen op buitenlandse markten.

Neem contact met ons op